Enam

Sugeng tanggap warsa kagem cah ayu. Mugi gusti Allah paringi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, panjang yuswo ingkang barokah, lumebering rezeki kaliyan katentreman migio tansah bahagio mulyo. Ingkang kinasih saget nyembadani punopo ingkang dados gegayuhanipun. Tinambahe umurmu dibarengi tinambahe becike atimulan mantepe kadewasanmu. Aamiin ya rabbal alamin πŸ’›

Published by Frany

Jakarta - I'm a yellow jacket almamater - Ibunya Teona - 30% workingmom 70% motherhood.

10 thoughts on “Enam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: